Què és Queda’t al Barri?

El Programa Queda’t al Barri

‘Queda’t al Barri’ es un Programa que te com a objectiu principal generar activitat econòmica i creació de llocs del treball al territori, preferentment de l’àmbit de l’economia social, solidària i cooperativa, mitjançant el creixement i consolidació dels comerços i empreses del Barri o territori on es desenvolupa.   

Aquest programa està creat i coordinat per la cooperativa Uikú, Coworking El Prat, SCCL i l’Associació Heres Social.

 

‘Queda’t al Barri’ es un Programa que ofereix:

 • Formació, assessorament i acompanyament entitats, empreses i comerços del Barri o territori d’àmbit local, adaptada a les necessitats dels professionals d’aquests comerços, empreses, entitats i serveis de proximitat del Barri/territori.
 • Recolzament d’una plataforma online on els comerços, empreses i entitats del barri/territori poden comunicar i col.laborar entre elles.

 

Projecte Pilot del Programa Queda’t al Barri 

El projecte pilot s’està desenvolupant actualment al Barri Cooperatiu la Obrera del Prat de Llobregat. 

S’ha decidit desenvolupar el pilot del programa ‘Queda’t al Barri’ al Barri Cooperatiu La Obrera degut a la Implicació de les entitats organitzadores en les dinàmiques associatives,  comunitàries i de dinamització social i econòmica del Barri. Ja que tant Uikú Coworking com Heres Social son organitzacions que es troben de forma física a aquest Barri i participen de forma activa al projecte de desenvolupament del Barri Cooperatiu La Obrera, a traves del seu rol com entitats que promocionen i treballen per al desenvolupament de l’emprenedoria en l’àmbit de l’economia social i solidària tant al Barri Cooperatiu La Obrera com al Prat de Llobregat en general, a través de la coordinació i desenvolupament del programa d’incubació de projectes d’emprenedoria en l’àmbit de l’economia social i cooperativa, la Incubadora Uikú 2017 i 2018, i el programa d’acceleració de startups i empreses com a part del Cercle Barri Cooperatiu La Obrera del Baix Llobregat, la Acceleradora la Obrera 2018.

Aquest projecte pilot s’ha pogut desenvolupar gràcies a  la concessió d’una subvenció a projectes singulars en el marc de les ‘subvencions a projectes singulars, la xarxa d’ateneus cooperatius i projectes aracoop, per al foment de l’economia social i del cooperativisme’, de la Generalitat de Catalunya.

 

Destinataris del Programa  Queda’t al Barri 

El programa ‘Queda’t al Barri’ està dissenyat per ser aplicat en qualsevol territori d’amibt local, per exemple, a nivell de barri o població petita,  i dotar dels recursos necessaris a les entitats, empreses i comerços del territori per a créixer i consolidar-se, fomentant l’economia social i cooperativa. 

 

Objectius del Programa Queda’t al Barri 

Aquest programa té com a objectius:

 1. Fomentar l’esperit d’innovació de les empreses i comerços del territori/barri , dotar-les dels recursos necessaris, i que puguin portar cap a la creació de nova activitat econòmica i de forma més específica de nous serveis i/o productes, de noves empreses cooperatives i societats laborals, i/o generar nous llocs de treball al territori.

 2. Ajudar al creixement i consolidació de les empreses i comerços del territori/barri , de forma socialment responsable i que no tinguin necessitat de tancar el seu negoci, sino que puguin crear nous productes o serveis i llocs de treball, a través de la millora i l’enfortiment empresarial, d’adaptació a les TIC i d’implantació de plans de comunicació, la internacionalització i l’obertura de nous mercats.

 3. Fomentar la creació de noves línies de serveis o productes de qualitat, sostenibles, de proximitat i responsables des del punt de vista social, econòmic i/o ambiental.

 4. Ajudar al traspàs del negoci quan es dona la jubilació dels propietaris o necessitat de traspàs per un altre motiu, cap a un emprenedor o startup amb una activitat innovadora amb impacte social. Generant d’aquesta manera nous projectes empresarials en l’àmbit de l’economia cooperativa i social.

 5. Fomentar la intercooperació entre les empreses, comerços i entitats del territori/barri cooperatiu, per a l’adaptació a nous mercats i/o la creació de nous productes o serveis.

 6. Fomentar la col.laboració entre empreses, comerços i entitats del territori/barri per minimitzar costos estructurals, comercials, o bé de gestió.

Què fem?

De forma més detallada, aquest programa ofereix:

FORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT EN ELS SEGÜENTS ÀMBITS:
Estrategia, organització i innovació:

Formació en grup i assessorament individual per a la millora i l’enfortiment empresarial, l’adaptació a les TIC, el foment de l’innovació, la internacionalització i l’obertura de nous mercats, la millora de la viabilitat econòmica i tècnica dels comerços i empreses participants.


Comunicació:

Estudi de les necessitats de cada comerç/empresa, des del punt de vista de la comunicació, la imatge de marca, corporativa i gràfica, la presència online i la publicitat que s’està realitzant.


Arquitectura i disseny d’interior:

Estudi d’actuacions per a l’actualització a la normativa actual en qüestions d’accessibilitat, resistència davant del foc, acústica, la millora de l’eficiència energètica, la millora estètica, etc. Foment de l’aplicació de les  millores identificades. Assessorament individual pel foment de l’utilització de serveis cooperatius als comerços i empreses participants (electricitat, telèfon, etc).


Col.laboració i intercooperació:

Realització d’activitats pel foment de la col.laboració i intercooperació entre els participants.


PLATAFORMA ONLINE

A més aquest programa, per ajudar als comerços i empreses del territori en el seu creixement i consolidació, i per fomentar la intercooperació, inclou una plataforma online, on els comerços i empreses del barri/territori on es desenvolupa el Programa poden formar part d’una xarxa local i gaudir dels següents beneficis : 

 • Anuncis:  Comunicar les seves necessitats de personal, oferir els seus productes i serveis, descomptes, etc. 
 • Agenda: Comunicar els esdeveniments que portaran a terme. 
 • Notícies: Informar sobre temes importants relacionats amb l’entitat, comerç o empresa. 

Es continua treballant en el desenvolupament de la plataforma per fer possible que en un futur els comerços i empreses puguin col·laborar i intercooperar ajudats per aquesta.

Equip
Avatar
Bárbara Gómez

Lorem ipsum dolor sumit

Avatar
Ferran Cussó

La estampa mostraba una mujer tocada con un gorro

Criteris

Tenint en compte que el Programa Queda’t al Barri es aplicable a qualsevol territori local o Barri, els criteris que han de complir les entitats, empreses, comerços, etc del territori on es desenvolupi el programa per participar al Programa es decidiran entre les entitats impulsores de la implantació del programa al territori amb l’assesoramet d’Heres Social i Uikú. 

Pero, un distintiu esencial d’aquest programa és que sempre es treballarà en el creixement, consolidació i intercooperació buscant un impacte social positiu, la consolidació de projectes socials o cooperatius i la inserció laboral sostenible i responsable. 

En el cas específic dels destinataris del pilot del Programa Queda’t al Barri al Barri Cooperatiu La Obrera del Prat de Llobregat, podien participar al Programa: 

 • Empreses i comerços del Barri Cooperatiu la Obrera que tinguin necessitat de formació i assessorament per tal de innovar, créixer i/o consolidar-se i busquin tenir un impacte social positiu. 
 • Empreses i comerços del Barri Cooperatiu la Obrera que tinguin la necessitat de traspassar el seu negoci.
 • Startups, si possible de caire social, que s’acabin d’establir al Barri.